Folkene bag folk

Vi er mange, der står bag folk - mødested for demokrati og dannelse og arbejder for at styrke unges demokratiske selvtillid. Her kan du læse mere om, hvem medarbejdene, bestyrelsen og de stiftende parter er.

Mød os, der arbejder i folk
Mød os, der arbejder i folk

I folk arbejder vi hver dag for at styrke unges demokratiske selvtillid og gøre det til en fast del af deres uddannelse til livet.

 

Læs mere her
Bestyrelsen bag folk
Bestyrelsen bag folk

Mød vores bestyrelse, der hele tiden hjælper os med at udvikle folk, løfte og skubbe os videre.

Læs mere her
Vi er stiftet af...
Vi er stiftet af...

Mødestedet folk er stiftet i 2019 i samarbejde mellem DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd, Krogerup Højskole og DeltagerDanmark.

Læs mere her

Mød folk

I folk arbejder vi hver dag for at styrke unges demokratiske selvtillid og gøre det til en fast del af deres uddannelse til livet. Vi vil altid gerne tale med dig om det, så tøv ikke med at slå på tråden. Fang os på hej@folk.dk eller find den af os, du skal tale med herunder.

Rie Ljungmann, projektleder
Rie Ljungmann, projektleder

Rie er projektleder i folk og har til daglig ansvaret for at holde styr på alle de ting, vi sætter i søen og gerne vil. Det er Rie, du skal tale med om muligheder for samarbejde, partnerskaber og finansiering. Hun er også en del af at afvikle forløbene i 'Grib Demokratiet'.

Rie er uddannet historiker og har også engang været journaliststuderende. Før folk har Rie udviklet projekter, fået ideer og afviklet uddannelser, workshops og konferencer i forskellige samfundsengagerede tænketanke.

Indeni Rie findes et blødt punkt for unge, der vokser, og hun drømmer om at få meget mere konfetti ind i hverdagsdemokratiet.

Kontakt Rie på tlf. 2513 5293 eller mail rlm@duf.dk

 

Mette Post Riggelsen, underviser
Mette Post Riggelsen, underviser

Mette er underviser på træningsforløbet 'Grib Demokratiet' og ansvarlig for at udvikle undervisningsmaterialet, samarbejde med de skoler, der er med, og afvikle forløbene. Det er fx hende, du skal tale med, hvis du kender en skole, der også er optaget af at sætte demokrati på dagsordenen.

Mette er uddannet skolelærer og har arbejdet med folkeskolens ældste elever i fagene dansk, historie og samfundsfag. Hun har også en bachelor i sociologi og en fortid som elev- og studenterbevægelsesaktivist.

Hun er i god kontakt med sin indre teenager og elsker den didaktiske udfordring, der ligger i spændingsfeltet mellem ugidelighed og uovervindelighed, som tit kendetegner aldersgruppen.

Kontakt Mette på mpr@duf.dk eller tlf 6020 1428.

 

Hanna Nøddelund, fast træner
Hanna Nøddelund, fast træner

Hanna er fast træner i folk og er med i undervisningen og afviklingen og har styr på alt det praktiske. Hun er desuden ansvarlig for folks kommunikation, så det er Hanna, du skal have fat i, hvis du vil være med til at sprede det gode budskab om folk og vores arbejde eller har en god historie, vi skal høre.

Hanna har en bachelor i statskundskab og har tidligere arbejdet med at hjælpe og engagere erhvervsskoleelever i den demokratiske samtale.

Hun elsker at være med til at skabe rammerne for andres udvikling og at se unge få en større tro på sig selv og den rolle, de spiller i samfundet.

Kontakt Hanna på hn@duf.dk eller tlf. 6020 1446.

 

 

 

 

Bestyrelsen bag folk

I folk – mødested for demokrati og dannelse har vi store ambitioner og drømme, og vi er derfor virkeligt glade for at have en bestyrelse, der kan være med til at løfte og skubbe os videre.

Alle bestyrelsesmedlemmerne har det til fælles, at de er optagede af unges demokratiske deltagelse. De har hjemme bredt i politik, erhvervsliv, civilsamfund og uddannelsessektoren.

Birgitte Vedersø
Birgitte Vedersø

Formand for Danske Gymnasier og rektor på Gefion Gymnasium

Chris Preus
Chris Preus

Formand for DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

Bjørn Hansen
Bjørn Hansen

Direktør i DeltagerDanmark

Jesper Elkjær Øland
Jesper Elkjær Øland

Sekretariatschef i Tænketanken DEA

Christine Lund
Christine Lund

Næstforkvinde for DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

Gordon Ørskov Madsen
Gordon Ørskov Madsen

Formand for Danmarks Lærerforening

Marie Stærke
Marie Stærke

Borgmester i Køge Kommune

Jacob Mchangama
Jacob Mchangama

Direktør i Tænketanken Justitia

Rasmus Meyer
Rasmus Meyer

Forstander på Krogerup Højskole

 

Esben Danielsen
Esben Danielsen

Fagdirektør for kultur hos Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen

Louise Juul Jensen
Louise Juul Jensen

Generalsekretær i DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

Stiftende partnere

Mødestedet folk er stiftet i 2019 i samarbejde mellem DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd, Krogerup Højskole og DeltagerDanmark.

DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd
DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

DUF er en paraply- og interesseorganisation for 78 samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer. Spejdere, studenterorganisationer, kirkelige foreninger, miljøorganisationer og de politiske ungdomsorganisationer er blandt medlemmerne.

I DUFs formålsparagraf står det blandt andet skrevet, at:

"DUF skal gennem sin virksomhed medvirke til at løse ungdommens problemer samt fremme sammenholdet og den indbyrdes forståelse blandt unge og deres organisationer. DUF skal arbejde for at øge unges forståelse for og deltagelse i de demokratiske beslutningsprocesser, stimulere til samfundsengagement samt bidrage til ligestilling mellem individer og grupper i samfundet". Det er med det afsæt, at DUF engagerer sig i folk. 

På nuværende tidspunkt har folk både fysisk og organisatorisk hjemme i DUFs sekretartiat på Scherfigsvej i København.

Besøg DUF her.
DeltagerDanmark
DeltagerDanmark

DeltagerDanmark er en idébåret socialøkonomisk virksomhed, der hjælper alt fra medlemsorganisationer over aktivistgrupper til kommuner og ministerier med at nå deres mål ved at engagere borgere, medarbejdere eller medlemmer i at handle sammen på fælles problemer eller drømme.

Gennem strategi- og organisationsudvikling, rådgivning, analyser, kampagner og træning af både nye aktive og erfarne ledere arbejder DeltagerDanmark for at styrke den demokratiske selvtillid hos flere, for stærke fællesskaber og for at etablere handlemuligheder, hvor flere kan være med.

DeltagerDanmark arbejder for et samfund, hvor fællesskaber, deltagelse og håb erstatter opdelinger, ulighed og resignation - og gør det blandt andet ved selv at være med til at skabe eller føde nye projekter med fokus på unge og chancelighed. Et af dem er folk.

Besøg DeltagerDanmark her.
Krogerup Højskole
Krogerup Højskole

Krogerup Højskole er en dansk folkehøjskole, beliggende i Humlebæk.

Krogerup Højskole virker for styrkelse af demokrati og udvikling af menneskers almene dannelse, hvor alle evner sættes i spil, og er en politisk og kreativ højskole med internationalt udsyn, der ønsker at danne mennesker med vidt forskellig baggrund, så de bliver bedre til at tænke selvstændigt og kritisk på tværs af specifikke fagligheder.

Krogerups mission er, kort fortalt, at fremelske ansvarlighed for verden blandt højskolens elever, at give dem redskaber til at agere som samfundsborgere, og – ikke mindst – at fylde eleverne med selvværd og mod til at tage del i det samfund, de er del af. Det er i samme ånd, at Krogerup Højskole er medstifter af folk.

DUF og Krogerup Højskole er stiftet og startet af samme mand, Hal Koch, i hhv. 1940 og 1946.

Besøg Krogerup Højskole her.