Historien om folk - mødested for demokrati og dannelse

I 2019-2021 stod DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, Krogerup Højskole og DeltagerDanmark bag folk – mødested for demokrati og dannelse.

Det gjorde vi fordi, at danske unge er kloge og dygtige. De scorer helt i top, når det gælder om at have viden om samfundet, at have styr på, hvem der er statsminister, eller at forstå, hvad parlamentarisme og menneskerettigheder er. Men til gengæld tøver de, når det handler om selv at gå ud og handle på de problemer, de ser i samfundet, og de er hverken sikre på, at de må, at de har noget at byde på, eller at der er nogen, der lytter, når de taler. Kort fortalt: Den demokratiske selvtillid halter.

Unge i dag skal blive voksne i det samfund, der bliver bygget lige nu. Det er dem, der skal leve med den politik, der bliver ført og stemt igennem af politikere, der er voksne nu. Det er dem, der høster frugterne eller betaler regningen, afhængigt af, hvordan prioriteringerne lander.

Derfor er det også helt afgørende, at så mange unge som muligt bruger deres stemme på andre måder, og at de voksne og de, der har magt, hører dem, når de unge så gør det. Demokratiet og den demokratiske samtale er betinget af, at vi får flest mulige nuancer med – også fra dem, der ikke formelt er inviteret ind i stemmeboksene (endnu). Demokratiet er kun så stærkt, som dets borgere er tilsammen, og hvis for mange oplever ikke at kunne være med, så lurer resignationen og polariseringen, splittelsen og de dårlige beslutninger lige om hjørnet. Samfundet har brug for unge stemmer – alle stemmer – til at kvalificere beslutninger og skabe nye drømme for vores fælles fremtid.

I folk skabte vi rammerne for, at unge fik redskaber til, mod på og konkrete erfaringer med at tage aktiv del i demokratiet.

Nordea-fonden støttede folk i perioden 2020-2021. Det er vi evigt taknemmelige for.

Snus til det, vi har lavet

I folk har vi arbejdet med at udvikle viden, metoder og redskaber til at styrke særligt unges demokratiske selvtillid og deltagelse. Det vil vi gerne dele ud af, så mange flere forhåbentlig kan prøve det af og være med til at udvide demokratiet til flere.

Du kan læse mere om og hente vores bog Grib Demokratiet - om at styrke unges demokratiske selvtillid her.Og du kan dykke ned i vores værktøjskasse og hente øvelseshæftet Gør det selv-demokrati her.

Træningsforløbet: Grib Demokratiet

Kerneaktiviteten i folk - mødested for demokrati og dannelse har været et træningsforløb for unge i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Målet har været at give unge konkrete erfaringer med at være i og påvirke demokratiet og samfundet. Vi har arbejdet med en definition på demokratisk selvtillid i fire dele, hvor man:

- Tror på, at man har noget at sige, og at man gør det

- Oplever, at der er nogle, der er villige til at lytte til en

- Tror på, at man kan handle og påvirke samfundet

- Opfatter sig selv som relevant og forpligtet til at påvirke samfundet

Det er de parametre, vi har været optaget af at rykke de unge, der har deltaget i Grib Demokratiet på. I perioden 2020-2021 har mere end 200 unge prøvet kræfter med forløbet og på hver sin måde grebet demokratiet og skubbet på for små og store forandringer.

 

”Jeg føler, jeg er blevet mere modig med at sige min mening. Jeg vil gerne hjem og bestemme noget mere, vi skal turde sige vores holdning og støtte hinanden op som klasse”

Elev, der har deltaget i Grib Demokratiet