Millionbeløb til unge og demokrati: Nordea-fonden støtter træning af unges demokratiske selvtillid

Millionbeløb til unge og demokrati: Nordea-fonden støtter træning af unges demokratiske selvtillid

31-03-2020

Skrevet afRie Ljungmann

Et stærkt demokrati kræver stærke demokrater. Nordea-fonden støtter et nyt mødested for demokrati og dannelse i arbejdet med at træne og styrke unges demokratiske selvtillid og handlekraft.

Demokratiske kompetencer er ikke noget, man bare har. Det er noget, man kan træne og øve og få mod på at prøve at bruge. Et nyt mødested for demokrati og dannelse, der har fået navnet folk, vil udvikle og teste uddannelser, der skal give unge mod og handlekraft til at gå ud og omfavne demokratiet mere. Nordea-fonden bakker op med tæt på 1,8 mio. kr.

Mødestedet folk skal være en uddannelsesinstitution for alle unge, for unge engagerede og for voksne, der underviser unge, og er stiftet af DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd, Krogerup Højskole og DeltagerDanmark. Formålet er at løfte og styrke så mange unge som muligt med vidt forskellig baggrund til sammen at tage del i samfundet og ansvar for demokratiet. Indtil videre har folk ikke én fysisk placering, men udvikler uddannelser og træningsforløb, der kan foregå steder, hvor unge allerede mødes i dag.

”For mig er folk det enkle svar på et af vores samfunds meget komplekse problemer. Nemlig det, at vores demokrati er under pres. Det er paradoksalt, at danske unge er blandt de allerdygtigste, når det handler om viden om politik og samfund, mens deres tro på, at de kan, må og bør tage del i at forandre samfundet til det bedre, halter. Deres demokratiske selvtillid er simpelthen for lav,” siger formand for DUF, Chris Preuss.

”Det er den demokratiske selvtillid, vi har besluttet os for at give et ordentligt skub, og vi er meget glade for, at Nordea-fonden også har set potentiale i vores ide”.

200 unge skal træne demokrati på Ungdomsøen
Nordea-fonden støtter projektet med næsten 1,8 mio. kr. til at iværksætte en række pilotversioner af de uddannelser, der skal styrke den demokratiske dannelse hos unge fra folkeskolens udskolingstrin og på ungdomsuddannelserne.

Direktør i Nordea-fonden, Henrik Lehmann Andersen, som også er en af fondene bag Ungdomsøen, siger:

”Nordea-fonden støtter folk, fordi vi vil stimulere unges aktive og konkrete deltagelse i de demokratiske processer. Det bliver spændende at følge, hvordan træningen vil styrke de unges mod, handlekraft og selvtillid”.

Pilotforløbene i projektet omfatter to-dages træningscamps på Ungdomsøen, der netop er en af de lokationer folk vil bruge til at afvikle uddannelser på.De unge, der deltager, skal derudover hjem på deres skoler og i deres lokalsamfund og skabe deres egne projekter og arbejde med at invitere flere til at handle sammen med dem.

”Vi tror på, at den demokratiske dannelse kommer ind gennem handling. Når man mærker, at man kan og tør og flytter noget i fællesskab med andre. Det ved vi i DUF, fordi vi ser det ske ude i foreningslivet hver eneste dag. Den oplevelse vil gerne vi give mange flere unge muligheden for at få – uanset om de så vælger at gå hjem og finde sig et foreningsfællesskab eller skaber deres eget nye fællesskab bagefter eller noget helt tredje. Det vigtigste er, at flere får modet til at handle og tage del,” siger Chris Preuss.

I alt 200 unge fra otte forskellige skoler og uddannelsesinstitutioner på tværs af landet får i 2020-21 tilbuddet om at være en del af projektet.

Rekrutteringen af skoler går i gang i begyndelsen af april. Hvis man som skole er interesseret i at være med, kan man kontakte Rie Ljungmann, der er projektleder i folk og høre mere om, hvad det indebærer og kræver.

Fakta om folk – mødested for demokrati og dannelse

  • DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, DeltagerDanmark og Krogerup Højskole har sammen stiftet folk – mødested for demokrati og dannelse.
  • folk er en uddannelsesinstitution for alle. Gennem uddannelse og træning af unge og voksne, der underviser unge, er målet at give så mange som muligt flere og bedre redskaber til at tage aktiv del i det samfund, de er en del af. Arbejdet med at etablere folk er begyndt i september 2019.
  • Navnet folk skal minde om, at det er blandt folket, at demokratiet skal leves. Og genvindes for hver ny generation, der kommer til. Hele navnet skrives med små bogstaver som en kommentar til, at en for stor del af den demokratiske samtale i dag foregår med versaler, og at det risikerer at spænde ben for, at vi faktisk lytter til hinanden.
  • Navnet folk blev offentliggjort i februar. Indtil da bar projektet arbejdstitlen ”Center for Demokrati og Dannelse”.