Gør det selv-demokrati

Øvelser, der styrker demokratisk selvtillid, handlekraft og mod i dit fællesskab

Vi tror på, at demokrati er noget, man kan øve sig på.

Vi siger også, at der særligt er fire demokratiske færdigheder, man har brug for og kan træne, og ad den vej styrke den demokratiske selvtillid: Mod, uenighed, vedholdenhed og nysgerrighed.

For alle de fire færdigheders vedkommende er fællesskaberne den perfekte træningsbane til at øve sig i dem. Fordelen ved fællesskaber er, at de ofte er en lidt tryggere ramme at gøre noget nyt i. Det er nemmere at stille sig op og ytre sig, hvis man kender dem, der hører på, og ved, at de er på ens hold i forvejen. Det samme gælder det at lytte, være modig og være vedholdende. Det er nemmere at prøve sig selv af i fællesskaber, hvor man føler sig tryg og oplever ikke bare at have noget til fælles, men også at være fælles om noget.

I hæftet her, har vi udvalgt øvelser som:

  1. træner fire demokratiske færdigheder: Mod, uenighed, vedholdenhed og nysgerrighed.
  2. udfordrer deltagerne og dem, der faciliterer dem, mest muligt.
  3. vi selv synes, er de sjoveste!

Øvelserne kommer alle sammen i en letvægter- og en sværvægterversion. Vi tror på, at styrkelsen af den demokratiske selvtillid kræver tid og dybde. Du kan ikke frembringe den på en temauge eller ved et trylleslag – den kræver vedvarende træning. Og så er det godt at øve sig et skridt ad gangen.

Opvarmningen er derfor en version af øvelsen, du kan prøve af, hvis du og I endnu ikke er klar til den helt store tur.

Den ægte træning indeholder anvisninger til, hvordan du kan tage hul på et vedvarende træningsregime over tid. Det kræver mere forpligtelse. Til gengæld har det potentiale til både at ændre jeres kultur og måde at være sammen på og på sigt styrke den demokratiske selvtillid og dannelse hos den enkelte. Nogle gange giver vi konkrete bud på andre øvelser, der kan kobles på den ægte træning, andre gange anviser vi, hvordan man kan arbejde videre med formen fra opvarmningen, så det bliver mere udfordrende og for alvor kommer til at rykke.

Den femte og sidste øvelse er en særlig udfordring. Her er fokus på, at du, der faciliterer den, skal øve dig i at give slip på magten, og de, der deltager, skal øve sig i at forvalte den godt.

Alle øvelserne findes oprindeligt i bogen Grib Demokratiet – om at styrke unges demokratiske selvtillid, handlekraft og mod. Bogen er udgivet af folk – mødested for demokrati og dannelse i foråret 2021. I den kan du også læse en helt masse andet om unge og demokratisk selvtillid og om hvordan fællesskaber kan være verdens bedste demokratiske træningsbaner.

God fornøjelse!