Bog: Grib Demokratiet

Bog: Grib Demokratiet

Et stærkt demokrati kræver stærke demokrater.

For at undgå polarisering, splittelse og resignation må så mange som muligt opleve at have en stemme, at kunne bruge den og blive lyttet til, når de gør det. Desværre kniber det med unges demokratiske selvtillid, og mod og handlekraft udebliver hos for mange.

Vi siger, at demokrati er noget, man kan øve sig på. De, der er unge i dag, skal blive voksne i det samfund, vi bygger lige nu. Derfor har vi brug for, at de er med og deltager aktivt i at forme og forholde sig til samfundet. Vi skal styrke deres demokratiske mod, handlekraft, nysgerrighed og vedholdenhed, for demokratiske kompetencer kommer ikke af sig selv.

Bogen her er til dig, der arbejder med unge og demokrati og gerne vil blive klogere på, hvordan man kan styrke demokratisk selvtillid, mod og handlekraft. Vi har samlet viden, erfaringer og praktiske anvisninger i ét og håber, det kan bidrage til inspiration, refleksion og ikke mindst til handling.

Vi håber, bogen sætter tanker i gang – mens du læser, og når du lægger bogen fra dig og går ud i verden igen.

Tak til Forlaget Columbus Fond for at hjælpe med at realisere bogen og gøre den tilgængelig for alle.