Nyhed: Vi skriver en bog!

Nyhed: Vi skriver en bog!

02-03-2021

Skrevet afRie Ljungmann

Hvad er egentlig demokratisk selvtillid? Hvordan har man den og kan man træne den?

Og hvad kan vi egentlig gøre for, at så mange som muligt oplever følelsen af demokratisk selvtillid, handlekraft og mod i et samfund, hvor polarisering og resignation er lige om hjørnet?

De spørgsmål har vi i folk kastet os ud i at besvare i en ny bog om demokratisk selvtillid og unge.

Et stærkt demokrati kræver stærke demokrater.

Unge i Danmark er blandt de mest vidende og interesserede i samfundsforhold i verden, men omsætter det i langt mindre grad til handling og deltagelse. De tror ganske enkelt ikke på, at de har en plads eller mulighed for at påvirke samfundet i den retning, de drømmer om. Når vi spørger dem, hvad demokrati er for noget, så lyder svarene ganske ofte, at det er noget, de voksne gør og bestemmer over, og at det er hverken sjovt eller oplagt at tage del i.

Derfor har vi skabt folk – for lysten til at deltage og at have demokratiske færdigheder er ikke noget, man er født med. Til gengæld kan man øve sig i det og de fleste af os skal nok gøre det hele livet.

Og derfor skriver vi en bog – for flere skal med i samtalen om, hvordan vi styrker unge (og måske også de voksnes?) demokratiske selvtillid, handlekraft og mod og ad den vej styrker de fællesskaber, der lige nu slår revner.

Hvad sker der i bogen, og hvem kan læse den?
I bogen møder vi en masse unge, der ved, hvad vi taler om, kigger til forskningen, undersøger ny viden og tilsætter lidt af det, vi i folk gør bedst – handling og vores bedste bud på øvelser og ting, du kan sætte i gang i, så der bliver mere plads til at være modig, uenig eller vedholdende i mødet med demokratiet.

Bogen er til alle, der arbejder med eller interesserer sig for unges demokratiske deltagelse i samfundet – fx som lærer i uddannelsessystemet eller i civilsamfundet.

Det er ikke en ny lærebog i samfundsfag, et nyt teoriapparat eller en metodehåndbog, der kan implementeres 1:1 i undervisningen eller foreningslivet i morgen. Den er et bidrag til refleksion over unges muligheder for at gribe demokratiet, over samfundets, institutionerne og de voksnes rolle ind i det. Den er et oplæg til debat.

Og så er den konkret handlingsanvisende, så det hele ikke bliver ved refleksionen. Vores håb med bogen er, at flere vil gå i gang med at lade det fylde i unges hverdag. At flere vil putte lidt mere dialog med plads til uenighed frem for korrekte svar ind eller træne de unge, de er sammen med, i at stille sig op på ølkassen og være modige med noget, de tror på. Vi vil gerne give vores bedste øvelser videre, så flere kan bruge dem.

Hvornår kommer bogen?
Bogen udkommer 5. juni – grundlovsdag – 2021. Den bliver trykt i 500 eksemplarer og kommer også til at være tilgængelig som fri download på www.folk.dk.

Vil du vide mere om bogen eller om folk?

Tøv ikke med at tage fat i projektleder i folk Rie Ljungmann på tlf. 2513 5293 eller mail rlm@duf.dk.

Du kan også snuse til, hvordan det hele ser ud på LinkedIn, instagram (@folkdk) eller ved at klikke ind på www.folk.dk