Vi søger nye samarbejdsskoler til efteråret
Næsten 100 elever er allerede blevet trænet i demokratisk selvtillid, -mod og -handlekraft i skoleåret '20/'21. Nu søger vi nye samarbejdspartnere til efteråret.

Vi søger nye samarbejdsskoler til efteråret

16-03-2021

Skrevet afRie Ljungmann

Til efteråret gennemfører vi tre nye Grib Demokratiet-forløb og lige nu søger vi skoler, der vil være med. Er du lærer og har en 9. klasse til næste skoleår eller underviser du et GF1-hold på en erhvervsskole, så er det måske jer, vi skal have med?

Det lyder sjovt – hvad er det?

Grib Demokratiet er et demokratitræningsforløb for unge i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, og vi søger netop nu efter tre nye skoler, der vil være med til træne demokratiet benhårdt sammen med os – to 9. klasser og 1 hold på GF1 på en erhvervsskole kan være med.

Forløbet består af to moduler, der bindes sammen af et praksisforløb, hvor de unge arbejder med egne projekter hjemme.

  • Første modul foregår på Ungdomsøen ud for København og bygger op og bygger på. Vi lader de unge undersøge, hvor deres meningers mod findes og råbe dem ud over Øresund. Vi træner ølkassetaler, diskuterer vrede, uretfærdighed og håb, og bruger tid på at finde ud af, hvad der tænder lige netop deres ild i maven. Derefter sender vi dem hjem, så de kan gøre en masse selv.
  • I praksisforløbet arbejder de unge i og udenfor skoletiden i grupper med at løse et problem, de selv har valgt. Nogen bygger et tyggegummimonster og installerer det i skolegården, så deres venner kan rydde op efter sig selv og løse et konkret problem med affald i naturen. Andre laver digitale kampagner mod racisme og engagerer kendte influencere i at hjælpe dem. Andre igen stiller et borgerforslag, trykker plakater og helt andre igen taber puster og når ikke ret langt. Sådan er det jo også, når man er ved at øve sig.
  • På det andet modul kommer folk ud på skolerne, samler op og bygger ovenpå. De unge laver podcasts, der både formidler deres produkt og skaber rum for refleksion. Vi snakker om det, der kommer efter vores besøg, introducerer civilsamfundet og sætter streg under, at fællesskaber er en vigtig ramme for demokratiet at bo i.

Men, hvordan med alt det praktiske?

Vi søger to 9. klasser og 1 hold fra GF1 på en erhvervsskole, der kan være med på hver deres hold til efteråret.

Forløbene starter i hhv. august og september og slutter i oktober 2021. I skal være klar til at afsætte tid i alle ugerne mellem modulerne på Ungdomsøen og hos jer – både for eleverne og jer, der er lærere/undervisere.

Nordea-fonden støtter afviklingen af Grib Demokratiet. Udgifter til forplejning, evt. overnatning, materialer mv. er dækket. Der kan blive tale om en egenfinansiering til transport til og fra København.

Fedt, vi vil gerne med – hvem skal vi tage fat i?

I skal bare tage fat i Mette, der er uddannelsesansvarlig. Hun har mail mpr@duf.dk og lover at vende tilbage til jer hurtigst muligt.

I mellemtiden kan I jo tage et kig her på siden og læse mere om træningsforløbet Grib Demokratiet eller på vores instagram @folkdk og LinkedIn; folk – mødested for demokrati og dannelse