Vi har et navn!

05-02-2020

Skrevet afRie Ljungmann

Center for Demokrati og Dannelse skifter navn og vil fremover hedde ’folk – mødested for demokrati og dannelse’. Det rammer både indhold og ide bedre ind

Oprindeligt hed det Hal Koch Center for Demokrati og Dannelse. Det demokraticenter, som DUF har sat sig for at skabe sammen med Krogerup Højskole og DeltagerDanmark. Men på sin vis var det som om, at navnet ikke helt passede. På trods af tråde til stifteren af både Krogerup Højskole og DUF selv, var det ikke helt det rigtige navn.

På DUFs delegeretmøde 30. november 2019 blev der derfor udskrevet en navnekonkurrence, der skulle give input til navngivningen. Og nu er resultatet her: folk – mødested for demokrati og dannelse.

Navnet folk er skabt og valgt med afsæt i de mange input, der kom ind fra konkurrencen, og endeligt valgt i en arbejdsgruppe bestående af nuværende og tidligere styrelsesmedlemmer Cecilie Føns Stelmer, Christine Lund, Clara Halvorsen, Frederik Vad Nielsen og Rasmus Kjær Slot.

Et navn med mange meninger

Et af vigtigste ønsker til et nyt navn var, at det både skulle kunne stå alene med sin mening, være konkret og samtidig rumme den slags højtidelighed, som arbejdet med demokratisk dannelse er.

Arbejdsgruppen begrunder bl.a. navnet folk – mødested for demokrati og dannelse med, at:

  • Ordet 'Folk' kan både betegne en flerhed og en enhed, et kollektiv og et subjekt (denstoredanske.dk).
  • Det er blandt folket, at demokratiet skal leves. Og genvindes for hver ny generation.
  • Ordet 'folk' er en del af den demokratiske samtales historie med referencer til både Hal Koch og Grundtvig blandt andre.
  • Hele navnet skrives med små bogstaver - folk -, fordi den offentlige debat i dag og især online domineres af versaler. Vi vil hellere tale end råbe.
  • Ordet 'mødested' samler og er bredere end det oprindelige 'center' – og fortæller mere om de handlinger, det nye sted skal rumme.